Uudisrakentaminen

Olemme olleet mukana lukuisissa uudisrakennuskohteissa vuosikymmenten aikana. Osaamisemme korostuu uudisrakentamisessa.

Huoneistoremontit

Meillä on luvat ja sertifikaatit kuivalla ja märällä pinnalla työskentelyyn. Saat meiltä kaikki huoneistoremontit lattiasta kattoon Uudenmaan alueella.

Ota yhteyttä

Tarjoamme rakentamisen ja remontoinnin palvelut Karkkilan ja Uudenmaan alueella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Rakennusliike Rakennus S. Bäckström

Rakennusliike Rakennus S. Bäckström on perustettu Karkkilassa vuonna 2006. Rakennamme uutta ja remontoimme vanhaa kaikkialla Uudellamaalla. Asiakaskunnastamme löytyy kotitalouksia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja rakennusliikkeitä.

Teemme rakennus- ja remonttitöitä kattavasti perustuksista vesikattoon avaimet käteen -palveluna. Uudisrakentamisen palvelut kattavat mm. omakotitalojen, autotallien, kesämökkien ja piharakennusten rakentamisen. Huoneistoremontti -palvelut sisältävät esimerkiksi laatoitukset, maalaukset, parkettiasennukset sekä saunojen ja kylpyhuoneiden remontoinnin.

Tarjoamme lisäksi aliurakointiosaamista suuremmille rakennusliikkeille. Meiltä löytyy tarvittavat luvat ja sertifikaatit kuivalla ja märällä tilalla työskentelyyn.

Ota yhteyttä

Uudisrakentaminen ja remontointi

Etsitkö kumppania rakentamaan sinulle uuden kodin? Vai tarvitsetko vain remonttimiestä auttamaan uuden maalipinnan maalaamisessa huoneistossasi?

Olemme luotettava, rehellinen ja suoraselkäinen toimija. Välitämme jokaisesta asiakkaasta ja tarjoamme vain parasta laatua. Laajan kumppanuusverkoston avulla saat kaikki palvelut avaimet käteen -periaatteella perustuksista viimeiseen listaan asti.

Ota yhteyttä

Luotettava kumppani rakentamiseen

Henkilöstöllämme on useiden työmaiden ja vuosikymmenten kokemus rakentamisesta ja remontoimisesta. Motivoitunut ja avulias henkilöstö auttaa sinua uudisrakennus- tai remonttikohteen jokaisessa vaiheessa. Tulemme aina paikan päälle kartoittamaan lähtötilanteen ja konsultoimaan sinua urakassa.

Autamme materiaalihankinnoissa ja pidämme huolen siitä, että työmaa pysyy siistinä ja turvallisena. Olemme mukana auttamassa sinua projektin jokaisessa vaiheessa suunnittelusta kohteen luovutukseen asti. Toimimme sopimuksesta Karkkilassa sekä Uudellamaalla, muut alueet sopimuksen mukaisesti.

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus S. Bäckström (2037488-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Simo Bäckström
040 8654 657
info@sbackstrom.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennus S. Bäckström asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennus S. Bäckström
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@sbackstrom.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna