Uudisrakentaminen

Olemme olleet mukana lukuisissa uudisrakennuskohteissa vuosikymmenten aikana. Osaamisemme korostuu uudisrakentamisessa. Rakennamme kaikkea leikkimökeistä teollisuushalleihin asiakkaillemme, jotka koostuvat yksityisistä rakentajista yritykseen ja julkisen sektorin toimijoihin.

Kuluttajille suunnattu uudisrakentaminen kattaa omakotitalojen rakentamisen, sekä erilaisten piharakennusten suunnittelun ja rakentamisen. Olemme laajentaneet toimintaamme myös mökkien ja kesäasuntojen rakentamiseen.

Seuraamme jatkuvasti rakentamisen trendejä. Tästä syystä olemme ottaneet puurakentamisen vahvasti mukaan toimintaamme. Meiltä saat jatkossa kaikki höylähirsityöt paikallisesti ja puuosatoimituksina minne päin tahansa Suomea. Toimitamme tuotteet myös kasattuna perustuksineen avaimet käteen idealla, jos näin halutaan. Kysy lisää höylähirrestä rakennetusta omakotitalosta, tai lomamökistä.

Uudisrakentamisen lisäksi remontoimme ja saneeraamme vanhoja rakennuksia. Maanrakennustyöt sähkö-putki ja iv työt hoituvat yhteistyökumppaneiden avulla. Olipa kohteesi ja tarpeesi millainen tahansa niin ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä

Omakotitalon ja kesämökin rakentaminen

Mietitkö omakotitalon rakentamista? Onko tontti ostettu, mutta kesämökki puuttuu?

Uudisrakentamisen palvelumme kattavat omakotitalojen, paritalojen sekä kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen rakentamisen. Rakennamme myös muut piharakennukset leikkimökistä autotalliin ja terasseista patioihin kaikkialla Uudenmaan alueella.

Rakennuspalvelut kotitalouksille

 • Omakotitalot, paritalot, loma-asunnot, mökit ja huvilat
 • Autotallit, autokatokset ja säilytystilat
 • Kesämökit, rantasaunat ja pihasaunat
 • Piharakennukset, kuten leikkimökit, patiot ja grillikatokset
 • Terassit ja leikkimökit

Rakentamisen palvelut isännöitsijöille

 • Pihalaajennukset, pihojen muokkaustyöt, viherrakentaminen
 • Tukimuurit
 • Autolämmityspaikat
 • Julkisivuremontit, seinien maalaus, seinien korjaaminen ja rappaaminen
 • Ikkunaremontit, ikkunoiden vaihdot ja ulko-ovien vaihdot

Olemme myös mukana teollisuusrakentamisessa. Laajan kumppanuusverkostomme avulle pystymme urakoimaan aina aikataulussa myös suuremmissa kohteissa. Rakennamme hallit ja pajat teollisuuden tarpeisiin.

Maatilojen hevostallit, viljakuivurit ja siilot valmistuvat myös kauttamme nopealla aikataululla. Pyydä rehti tarjous palveluistamme!

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennus S. Bäckström (2037488-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Simo Bäckström
040 8654 657
info@sbackstrom.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennus S. Bäckström asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennus S. Bäckström
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@sbackstrom.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna